1. Co jest stolicą Niemiec ?
  Kolonia Zwickau

  Berlin Hamburg

 2. Z ilu Landów składają się Niemcy ?
  17 16

  14 7

 3. W jakim Bundeslandzie znajduje się Zwickau ?
  Saksonia Macklenburg-Vorpommern

  Bayern Saarland

 4. Co jest stolicą Saksonii ?
  Berlin Drezno

  Zwickau Hannover

 5. Jaka rzeka przepływa przez Berlin ?
  Odra Łaba

  Main Spree

 6. Z którym z państw graniczą Niemcy od wschodu ?
  Francja Chiny

  Luksemburg Polska

 7. Najdłuższą rzeką płynacą przez Niemcy to :
  Dunau Main

  Ren Elbe

 8. Jak nazywa się najmniejszy Bundesland ?
  Sachsen Saarland

  Schleswig-Holstein Bremen

 9. Jak nazywa się największy Bundesland ?
  Hessen Niedersachsen

  Bayern Berlin

 10. Ilu meszkanców liczy Zwickautyś.